FESTES DE LA PRIMAVERA 2017
del 20 al 23 d'abril2a reunió i última: Dilluns 13 de març, 20.00h a "la Barraca"


Fitxa d'acte per les Festes de la Primavera. aqui