Reis

Bústia Reial
del 28 de desembre fins el 5 de gener
al c/ Martí Molins 29, davant del Centre Cívic de la Sagrera "La Barraca"


Cavalcada de Reis a 
la Sagrera i Sant Andreu

17.15 h Pl. Estació:  Inici de l'Espectacle

17.30 h Pl. Estació:  Arribada dels Reis

18.00 h Pl. Orfila:    Arribada del Reis a la Seu del Districte. Salutació

18.30 h Pl. Masadas: Inici espectacle infantil


18.40 h Pl. Orfila:   Inici Cavalcada
(Recorregut: Pg. Torres i Bages, Palomar, Gran de Sant Andreu, Gran de la Sagrera, Coll, Pl. Masadas)

19.00 h Pl. Masadas: Xocolatada

20.30 h Pl. Masadas: Arribada dels Reis. Salutació i parlaments