Reis

Bústia Reial

fins el 5 de gener            al carrer Martí Molins 29, davant del Centre Cívic de la Sagrera "La Barraca"


Cavalcada de Reis a la Sagrera i Sant Andreu

17.15 h    Pl. Estació      Inici de l'Espectacle

17.30 h    Pl. Estació      Aparició dels Reis

18.00 h    Pl. Orfila        Arribada del Reis a la Seu del Districte. Salutació i parlaments

18.30 h    Pl. Masadas    Inici espectacle infantil

18.40 h    Pl. Orfila        Inici Cavalcada
                 (Pg. Torres i Bages, Palomar, Gran de Sant Andreu, Gran de la Sagrera, Coll, Pl. Masadas)

19.00 h    Pl. Masadas    Xocolatada  

20.30 h    Pl. Masadas    Arribada dels Reis. Salutació i parlaments