Assemblea d’associats 2021

La Junta de la Comissió de Festes de la Sagrera, convoca a tots els associats/associades a assistir a l’Assemblea General Ordinària el proper:

DILLUNS 28 DE JUNY DE 2021

A les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.15 hores en segona.
Lloc: Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca” – c/ Martí Molins, 29, amb el següent ordre del dia:
1 – Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2 – Memòria de la tasca feta durant el 2019-2020.
3 – Estat de comptes 2020.
4 – Pressupost 2021.
5 – Informacions i Activitats 2021.
6 – Torn obert de paraules.

Atesa la normativa actual de Catalunya, el PROCICAT ens obliga a restringir l’aforament de sala, per aquest motiu podeu escollir assistir de dues maneres:
1) per mitjans telemàtics, a través de l’enllaç 5 minuts abans de l’inici: festesdelasagrera.cat/assemblea,
2) de forma presencial, fent l’inscripció prèvia omplint el següent formulari.

Esperem la vostra participació i les aportacions que ens pugueu fer, per tal que las activitats que organitzem puguin seguir millorant.